Pål Laukli

Verdiskapning av Johan Sverdrup – Infomercial

Statoil